Košík

Kategorie zboží:

Acta Musei Nationalis Pragae historia, řada A 72/3-4, 2018

160 Kč
Kód produktu: 8434543
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN 0036-5335

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, uveřejňuje původní vědecké práce z oborů, kterým se věnují jednotlivá odborná oddělení Historického muzea Národního muzea. Jde především o archeologii klasickou, prehistorickou a protohistorickou, archeologii středověku i novověku, historii, pomocné vědy historické, dějiny výtvarného umění, dějiny divadla, národopis, numismatiku a dějiny tělovýchovy a sportu. Preferovány jsou příspěvky pracovníků Národního muzea pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea. Přijímají se pouze texty, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde.

Vedoucí redaktor: Sršeň Lubomír
Redakční rada: PhDr. Milena Běličová, PhDr. Josef Herman, CSc., PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., PhDr. Pavel Sankot, PhDr. Karel Sklenář, DrSc., PhDr. Eduard Šimek, CSc., prof. PhDr. Marek Waic, CSc.