Košík

Kategorie zboží:

Acta Musei Nationalis Pragae,řada C - Literární historie

160 Kč
Kód produktu: 8434571
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 1–2

Popis produktu:
ISSN: 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online)

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum jsou recenzovaný časopis založený v roce 1956 (do roku 2016 vydávaný pod názvem Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie, ISSN 0036-5351). Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z oborů literární historie, knihovědy a knižní kultury a také recenze na vybrané publikace z oboru.
Aktuální dvojčíslo časopisu přináší studie a příspěvky, jež tematicky vycházejí z vědeckých projektů řešených v Knihovně Národního muzea v posledních dvou letech. Od roku 2017 probíhá v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné instituce (IP DKRVO Národní muzeum, cíle 2017/53 a 2018/54) hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského, jehož hlavním cílem je zhodnotit aktuální fyzický stav těchto významných památek. První výsledky průzkumu byly představeny u příležitosti vystavení originálů RKZ v rámci výstavy Fenomén Masaryk (15. 9. 2017 – 2. 10. 2018) a také v navazující přednášce „Zpráva o současném restaurátorském průzkumu RKZ v Národním muzeu“ přednesené 19. 9. 2017 v Nové budově Národního muzea. Dalším z plánovaných výstupů tohoto projektu je zde publikovaná studie The Effect of Previous Material Research into the Manuscript of Dvůr Králové and the Manuscript of Zelená Hora on Their Current State, která zevrubně a s bohatým obrazovým doprovodem popisuje dosavadní zásahy provedené na těchto památkách v zájmu prokázání či vyvrácení jejich autenticity. Na provenienční výzkum minulých let navazuje studie R. Šípka Několik slov k fragmentům starších knižních sbírek v Knihovně roudnických kapucínů a částečně také studie J. Tvrzníkové Z historie knihovny Bohuslava Duška, která zpracovává mj. archivní materiál týkající se tohoto významného mecenáše Národního muzea a dalších kulturních institucí. V roce 2017 se prozatím posledním svazkem Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta) uzavřela řada katalogů pracovávající bohatý fond rukopisných zlomků uložený v oddělení rukopisů a starých tisků. Podrobněji se jedním ze zlomků zpracovaných v tomto svazku zabývá nálezová zpráva K. Volekové Rukopisné zlomky Bible pernštejnské. V rubrice recenzí najdeme příspěvek R. Modrákové o dalším svazku katalogů rukopisných zlomků (signatura 1 A), recenzi P. Soukupa na knihu Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, německou recenzi L. Lichnerové na publikaci I. Kollárové Freier Verleger ~ denkender Leser: Das typografische Medium in josephinischer Zeit im Kontext des slowakisch-oberungarländischen Umfelds a příspěvek Z. Mužíka o rukopisném katalogu Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře. V rubrice Zprávy z Knihovny Národního muzea jsou jednotlivými řešiteli představeny dva nové projekty NAKI, které budou řešeny v KNM v letech 2018–2022.