Košík

Kategorie zboží:

Acta Musei Nationalis Pragae,řada C - Literární historie

160 Kč
Kód produktu: 8550819
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
ISSN 2570-6861

Literární řada Sborníku NM vychází od roku 1956. Uveřejňuje původní vědecké práce z oborů literární historie, knihovědy a knižní kultury. Přednost mají příspěvky pracovníků Národního muzea a příspěvky pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea, ale nebráníme se ani dalším kvalitním odborným příspěvkům z oboru. Články mohou být doplňovány materiálovými statěmi, zprávami či recenzemi. Časopis vychází 2x ročně jako dvojčíslo (číslo 1–2 a 3-4). Je doprovázen abstrakty v anglickém jazyku. Je recenzovaným odborným časopisem. Přijímají se pouze texty, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde.


Vedoucí redaktor: PhDr. Jaroslava Kašparová (Oddělení rukopisů a starých tisků KNM)
Redakční rada:
Mgr. Weronika Karlak
(Biblioteka Uniwersytecka, Odd. Starych Druków, Wrocław, Polska),
PhDr. Jarmila Kučerová
(Oddělení výměny KNM),
Mgr. Hedvika Kuchařová, PhD.
(Strahovská knihovna),
PhDr. Václav Petrbok, PhD.
(Oddělení dějin literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR),
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
(Historický ústav Akademie věd ČR),
Mgr. Miriam Poriezová, PhD.
(Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko),
PhDr. Eva Ryšavá
(literární historička, v důchodu),
Mgr. Marta Vaculínová, PhD.
(Oddělení rukopisů a starých tisků KNM),
Phdr. Lenka Veselá, doc.
(Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR),
PhDr. Jan Wiendl, PhD.
(Katedra české literatury a literární vědy FF UK).