Košík

Kategorie zboží:

Acta Musei Nationalis Pragae,řada C - Literární historie

160 Kč
Kód produktu: 8550819
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 3–4

ISSN: 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online)

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum jsou recenzovaný časopis založený v roce 1956 (do roku 2016 vydávaný pod názvem Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie, ISSN 0036-5351). Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z oborů literární historie, knihovědy a knižní kultury a také recenze na vybrané publikace z oboru.
Aktuální dvojčíslo časopisu přináší studie zabývající se převážně tematikou knižní kultury 19. století. Více než 20 příspěvků se věnuje základním vymezením tématu knižní kultury 19. století, rozdíly mezi knihou a dalšími typy tištěných médií, vnější podobou knih a souvisejícím technickým pokrokem týkajícím se tiskařské techniky, technologie tisku, výzdoby knih a knižní vazby, produkce a distribuce knih v jejich ekonomické, politické a sociální souvztažnosti (nakladatelství, knižní obchod, cenzura), čtenářstvím a vlastnictvím knih a odrazem společenských změn v podobě knihy v 19. století. Kromě studií věnovaných problematice knižní kultury přináší podzimní dvojčíslo také tři recenze. Text Renáty Modrákové zevrubně hodnotí další z řady katalogů zpracovávajících fond rukopisných zlomků Knihovny Národního muzea, tentokrát signaturní řady 1 B a 1 C. Jana Tvrzníková se věnuje nedávno vydané monumentální monografii Petra Voita Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547 vydané nakladatelstvím Academia v roce 2017 a Iva Bydžovská dalšímu ročníku sborníku Studia Bibliographica Posoniensia vydávaného Univerzitní knihovnou v Bratislavě. Sekce Zprávy z Knihovny Národního muzea přináší detailní informace o výstavě „Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945", která probíhala v Národním památníku na Vítkově od 25. března do 9. září 2018, a kratší text seznamující čtenáře s doposud neznámými skutečnostmi týkajícími se rukopisu profesora farmakologie Kamila Lhotáka (1876–1926) uloženého v oddělení rukopisů a starých tisků KNM. Pravidelnou součástí podzimního čísla je opět oddíl Matičních listů Matice české, sekce Společnosti Národního muzea, tentokrát věnovaný F. L. Riegerovi.