Košík

Kategorie zboží:

Adaptability as a Consequence of Ethnomobility

50 Kč
Kód produktu: 5731925
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Jana Jiroušková et. al.

Národní muzeum, Praha,

Kniha

ISBN: 978-80-7036-368-3

Publikace v anglickém jazyce přináší pohled na problematiku adaptability z několika úhlů pohledu. Autoři jednotlivých příspěvků se nezaměřili pouze na jeden region, ale snažili se porovnat situaci ve třech odlišných kulturních regionech v Německu, Itálii a Čechách. Obyvatelé v těchto zemích se vypořádávají s odlišnou historickou zkušeností.

Fenomén etnomobility je v současné době velice zajímavým problémem, který se dotýká většiny obyvatelstva, neboť v současné době jen stěží nalezneme oblasti s etnicky jednotným obyvatelstvem. Pozornost autorů jednotlivých příspěvku byla rovněž zaměřena na důsledky kulturní unifikace. V tomto ohledu je velice zajímavý příspěvek věnovaný druhé generaci imigrantů. Tento příspěvek v sobě propojil generační i regionální rovinu.

Publications in English, gives an insight into the adaptability of several points of view. Authors of individual contributions have focused on just one region, but sought to compare the situation in three different cultural regions in Germany, Italy and the Czech Republic. Residents of these countries to deal with different historical experiences. Etnomobility phenomenon is currently a very interesting problem which affects most of the population, as it is currently difficult to find an area with an ethnically uniform population. The attention of the authors of individual contribution was also focused on the implications of cultural unification. In this respect, it is very interesting post dedicated to second-generation immigrants. This contribution linked together generational and regional plane.