Košík

Kategorie zboží:

Annals of the Náprstek museum

50 Kč
Kód produktu: 820169
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 0231-844X

Annals of the Náprstek Museum je odborný recenzovaný časopis vydávaný Národním muzeem, kde jsou publikovány výsledky vědeckého bádání z oboru etnologie, archeologie, historie, které ještě nebyly zveřejněny a které jsou tematicky zaměřeny na oblast materiální a duchovní kultury a sociálních vztahů v mimoevropských kulturách. Od roku 1962, kdy byl založen, vycházel jednou ročně, od roku 2013 vychází dvakrát ročně. Každé číslo je strukturováno do čtyř oddílů: 1. Studie, 2. Zprávy z výzkumu, 3. Materialia, 4. Recenze literatury zabývající se mimoevropskými kulturami. Časopis je od roku 2008 zařazen do databáze EBSCO s fulltextovým vyhledáváním, vizhttp://www.ebscohost.com/title-lists ve skupině Central Eastern European Academic Source (CEEAS).


Vedoucí redaktor: Todorovová Jiřina
Redakční rada: PhDr. Jana Mynářová, PhD.; doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.; Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.; Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.; PhDr. Tomáš Winter, Ph.D; PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.; doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.; prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.; PhDr. Petr Skalník, CSc.; PhDr. Josef Ženka, Ph.D.; PhDr. Pavel Onderka