Košík

Kategorie zboží:

Antické umění ve sbírce Národního muzea

590 Kč
Kód produktu: 11680864
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-641-7

Počáteční dvě kapitoly jsou věnovány prvním kontaktům české veřejnosti s antickými památkami a historii vzniku sbírky Národního muzea. Následujících sedm kapitol obsahuje rozsáhlá katalogová hesla sbírkových předmětů uspořádaná chronologicky a podle materiálu. V úvodu každé kapitoly je stručně nastíněno historické pozadí dané epochy. Více než 300 předmětů od doby bronzové do pozdní antiky (vázy, terakoty, bronzové figurky, mramorová plastika, lampy, gemy a další drobné předměty) dokumentují barevné fotografie, mnoho předmětů bylo publikováno vůbec poprvé. Každé heslo obsahuje paralely z jiných sbírek a citace odborné literatury.

First two chapters present first contacts of the Czech People with the ancient monuments and formation of the collection. Next seven chapters contain extensive catalogue entries on the objects included in the collection organized first chronollogical and then by medium. Every chapter beginns with brief overview of the appropriate period. More than three hundred objects from the Bronze Age to the Late Antique (vases, terracottas, bronze statuettes, marble sculpture, lamps, engraved gems and other objects) are documented by photographs. Most of the objects have never been publicly shown. Bibliographic sources for each entry cite both publications where the specific work is discussed as well as references to related scholarship.

Národní muzeum, Praha, 2020

456 stran
Pevná vazba