Košík

Kategorie zboží:

Atlas rozšíření savců v České republice V/3

50 Kč
Kód produktu: 22200
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Autor:Anděra Miloš, Hanák Vladimír

Do třetí části pátého dílu předběžné verze Atlasu rozšíření našich savců (jde zároveň
o devátý, poslední svazek celé série) je zařazeno 11 druhů letounů, a
to všech našich zástupců rodů Vespertilio, Eptesicus, Nyctalus,
Pipistrellus a Hypsugo. Dále je zařazena i informace o nově prokázaném zástupci rodu
Myotis na našem území (M. Alcathoe) a připojeny jsou i některé důležitější opravy k
2. dílu netopýřího atlasu (HanákAnděra 2006).
Základní pravidla pro sestavení tohoto svazku zůstávají stejná a
odpovídají předchozím dvěma částem atlasu věnovaným netopýrům (Hanák Anděra2005, 2006). Zpracování jednotlivých druhů vychází z databáze zahrnující přes 20 000 záznamů o výskytu našich letounů, získaných jak z nejrůznějších publikačních zdrojů (souborné faunistické soupisy, zprávy o významnějších nálezech, ekologické studie i
dlouhodobý monitoring lokalit, drobnější faunistická sdělení apod.), tak i z dostupných, dosud nepublikovaných průběžných a závěrečných zpráv o dotovaných průzkumech (uložených v archivech nejrůznějších institucí, zejména muzeí a pracovišť ochrany přírody – AOPK, Čs OP apod.), diplomových prací a jiných studií podobného charakteru. Takto získaný soubor dat doplnily dosud rovněž nezveřejněná data z faunistických kartoték doc. RNDr. V. Hanáka, Csc., prof. RNDr. J. Gaislera, Drsc., prof. RNDr.i Horáčka, Csc. a Mgr.R. K.Lučana, Ph.D. Významný zdroj zatím většinou nepublikovaných faunistických dat představuje i kroužkovací databáze ČESONu. Dále byly zpracovány i sbírkové soubory některých muzejních a
výzkumných institucí, příležitostné (ověřené) nálezy zaznamenané náhodnými pozoro-
vateli a v nemalé míře i nepublikované výsledky terénních výzkumů vlastních a širokého
okruhu spolupracovníků.