Košík

Kategorie zboží:

Brožura k výstavě Když císař umírá

29 Kč
Kód produktu: 8136469
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
Autor: Milena Běličová,Vladimír Brych,Jaroslava Kašparová, a j.

Když císař umírá však představí nejen císaře Karla IV. a jeho vliv na následující historický vývoj českých zemí, ale především společnost v době vrcholného středověku. Návštěvníkům se tak představí vybrané památky hmotné kultury 14. a 15. století ze sbírek Národního muzea doplněné o zápůjčky z jiných veřejných institucí i od soukromých vlastníků.

When the emperor dies but not only present Emperor Charles IV. and his influence on subsequent historical development of the Czech lands, but also the company during the High Middle Ages. Visitors will thus introduce selected monuments of material culture of the 14th and 15th centuries from the collections of the National Museum supplemented by loans from other public institutions as well as from private owners.