Košík

Kategorie zboží:

Lovci lebek

29 Kč
Kód produktu: 8110530
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Autor: Martin Soukup

ISBN 978-80-7036-498-7

Výstava Lovci lebek návštěvníka přivede na největší tropický ostrov světa Nová Guinea, jenž proslul přírodní, jazykovou a kulturní rozmanitostí.

Přestože Evropané spatřili břehy ostrova již v 16. století, jeho vnitrozemí zůstávalo ještě ve 20. století velkou neznámou. Rozlehlé části území byly na mapách označeny nápisem „neprozkoumáno“. Ani dnes nelze spolehlivě vyloučit možnost, že tam dosud existují "nekontaktované" skupiny obyvatel.Výstava také seznamuje s obyvateli Nové
Guineje nejen jako se srdnatými válečníky,ale hlavně jako s kreativními lidmi,kteří nezávisle objevili pěstitelství
a tvořili nádherné předměty vysoké estetické hodnoty.

Výstava představí pestrou minulost i současnost kultur na tomto ostrově.

MPs exhibition takes the visitor to the world's largest tropical island of New Guinea, who famously natural, linguistic and cultural diversity.

Although Europeans saw the shores of the island in the 16th century, its interior still remained in the 20th century, the great unknown. Large parts of the territory on the maps labeled "unexplored". Even today, we can not reliably exclude the possibility that there still exist "not contacted" groups.The exhibition also introduces new residents
Guinea is srdnatými not only as warriors, but also as creative people, who independently discovered farming
and formed a magnificent objects of high aesthetic value.

The exhibition will present a varied past and present cultures on this island