Košík

Kategorie zboží:

České názvy živočichů II - Savci

50 Kč
Kód produktu: 5488159
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
Autor:Miloš Anděra

Při přípravě nové doplněné verze názvosloví savců byl v zásadě (až na odchylky komentované v textu) použit systém podle Wilsona a Reedrové (1993), i když názory odborníků na členění některých řádů (např. hlodavců či šelem) i celého systému savců (de Jong 1998) se různí.Ostatně hlavním smyslem této příručky není - na rozdíl od Hanáka a Heráně (1975) - v sestavení a prezentaci sysrému savců, nýbrž ve shrnutí počtu druhových a případně poddruhových názvů, aby mohla sloužit jako pomůcka pro nejširší veřejnost. U vačnatců se přidržujeme tradičnío pojetí jediného řádu namísto dosud diskutované verze několika řádů.Uváděné počty druhů u řádů a čeledí jsou rovněž převzaty z Wilsona a Reedrové (1993).