Košík

Kategorie zboží:

České názvy živočichů - V/4

50 Kč
Kód produktu: 5727414
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Autor:Lubomír Hanel,Jindřich Novák

Čtenáři dostávají do rukou již čtvrtý díl v rámci edice České názvosloví živočichů věnovaný
tentokrát třem řádům ryb trnobřichých (Characiformes), sumců (Siluriformes) a nahohřbetých
(Gymnotiformes), které jsou známy především akvaristům. Celkem je zde uvedeno
51 čeledí, 5082 druhů a 456 forem. Výčet druhů odpovídá soupisu ryb uvedených
v elektronickém seznamu FROESE a PAULY (2004) a aktualizovanému dle ESCHMEYERA
(2004 – on-line elektronická verze k 16. září). V případě sporných starších popisů bylo
přihlíženo i ke všem náležitostem popisu.
Systematika řádu trnobřichých (Characiformes) doznává v poslední době určitých změn.
Zde použitý systém již respektuje samostatnost čeledí zubaticovitých (Cynodontidae), hlavostojkovitých
(Chilodontidae) a afrotetrovitých (Alestidae).
Rovněž v rámci sumců (Siluriformes) došlo ke změnám. Od čeledi anténovcovitých (Pimelodidae)
odděluje se čeleď anténovkovitých (Heptapteridae) a naopak čeleď beztrnovcovitých
(Helogeneidae) včleňuje se do čeledi velrybovcovitých (Cetopsidae) a čeleď hrbohřbetovitých
(Ageneiosidae) je začleněna do čeledi trnovčíkovitých (Auchenipteridae).
U řádu nahohřbetých (Gymnotiformes) čeleď paúhořovitých (Electrophoridae) spadá nově
do čeledi paúhořovcovitých (Gymnotidae).
Při tvorbě českých názvů jsme se řídili obdobně jako v předchozích dílech především principy
stanovenými DUCHÁČEM (2000). Transkripce autorů popisů je ponechána ve stejné
podobě jako u předchozích dílů; stejné zásady platí u odborných názvů a jejich synonymiky.
U českých názvů byla snaha zachytit všechny dosud u nás zavedené české ekvivalenty.
Na rozdíl od předchozích dílů jsou do přehledu zařazeny i populace, u nichž se předpokládá,
že jde o dosud vědecky nepopsané druhy trnobřichých ryb a sumců chovaných
v nádržích akvaristů pod různými provizorními obchodními názvy – u nich se spokojujeme
pouze s českým rodovým názvem. Tento přehled může pomoci v orientaci v nově dovezených
rybách pro akvaristické účely.