Košík

Kategorie zboží:

Czech Collectors and Traditional Vietnamese Art. / Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění

50 Kč
Kód produktu: 377810
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
Müllerová Petra

ISBN: 978-80-7036-268-6

Vznik a vývoj vietnamské sbírky Národního muzea –Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Sběratelé a Vietnam: Joe Hloucha, Antonín Kolek, Václav Sivko, Miroslav Rozehnal, Václav Šolc, Bedřich Forman, František Šita. Vietnamské umění v dalších sbírkách v Čechách. Mytická zvířata – motiv tradičního umění: drak, fénix, želva, jednorožec, ryba, netopýr, jeřáb, tygr. Katalog 59 artefaktů s motivy vybraných zvířat. Mytická zvířata a jejich symbolický význam – tabulka. Seznam 37 barevných ilustrací. Bibliografie. Přehled cizojazyčných pojmů. Seznam vietnamských artefaktů s motivy mytických zvířat ve sbírkách Náprstkova muzea NM a Národní galerie v Praze. Publikace vznikla díky vědecko-výzkumnému záměru Ministerstva kultury ČR: Osobnosti české vědy a kultury MK 00002327202.

The emergence and development of the Vietnamese collections of the National Museum -Náprstkova Museum of Asian, African and American cultures. Collectors and Vietnam Joe Hloucha, Antonin Kolek, Vaclav Sivko, Miroslav Rozehnal, Vaclav Šolc, Bedrich Forman, Francis Šita. Vietnamese art in other collections of the country. Mythical creature - the motive of traditional art: dragon, phoenix, tortoise, unicorn fish, bat, crane, tiger. Catalogue 59 artifacts with motives of selected animals. Mythical animals and their symbolic meaning - table. List of 37 color illustrations. Bibliography. Overview of foreign-language terms. List of Vietnamese artefacts with motives of mythical animals in the Náprstek Museum NM, and the National Gallery in Prague. The publication was created thanks to the scientific research project of Ministry of Culture: Personalities of Czech science and culture MK 00,002,327,202th