Košík

Kategorie zboží:

Dakotská kultura na rozcestí

310 Kč
Kód produktu: 8152792
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Autor: Kateřina Klápšťová

ISBN: 978-80-7036-494-9

Dakotská kultura na rozcestí
Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856


Vojta Náprstek podnikl svou cestu k Dakotům v roce 1856, právě v období, kdy jejich kultura pod tíhou velkých ekonomických a politických změn stála na rozcestí. Dakotové čelili tlaku majoritní společnosti, která jim postupně redukovala území a usilovala o jejich kulturní asimilaci. Tématem knihy jsou nejen samotné předměty ze sbírky Vojty Náprstka, okolnosti jejich získání a osobnost sběratele, ale v neposlední řadě i kulturní souvislosti, o nichž tyto předměty vydávají svědectví.


Kateřina Klápšťová
Dakota Culture at the Crossroads
Vojta Náprstek and His Dakota Collection from 1856


Vojta Náprstek made his journey to the Dakota people in 1856, precisely at the time when their culture stood at a crossroads under the weight of large economic and political changes. The subject of the book thus covers not only the objects from Vojta Náprstek’s collection, the circumstances of their acquisition and the collector’s personality but also the cultural context evidenced by these objects.