Košík

Kategorie zboží:

Fenomén Masaryk

160 Kč
Kód produktu: 8402069
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:

Autoři: Michal Stehlík, Milena Běličová, Karolína Heroldová (eds.)
Rok vydání: 2017
Místo vydání: Praha
Nakladatel / nakladatelé: Národní muzeum
Vazba: měkká šitá
Počet stran: 128
ISBN 978-80-7036-535-9

Katalog výstavy Fenomén Masaryk chce při příležitosti výročí osmdesáti let od smrti Tomáše Garrigua Masaryka představit tuto klíčovou osobnost našich dějin. Není to vyprávění o „tatíčkovi“ nebo „Prezidentu Osvoboditeli“, je to pohled na konkrétního člověka, osobnost veřejného prostoru i rodinného kruhu. Konkrétní sbírkové předměty dokumentují vybrané kapitoly z jeho života, stejně jako jeho veřejný obraz. Polovina výstavy byla věnována životním osudům v letech 1850–1937, druhá část se věnovala „druhému životu“ od okamžiku smrti až po dnešní dny. Tomáš Garrigue Masaryk je často používaným symbolem první republiky a jakýmsi historickým důkazem demokratických tradic naší společnosti. Méně se již hovoří o jeho kritice, schopností jít proti proudu a říkat nahlas nepříjemné pravdy. Právě tuto roli chtějí výstava a katalog zdůraznit a představit tak skutečně jedinečný „fenomén“ nejen českých, ale přinejmenším evropských dějin.

The Masaryk as a Phenomenon exhibition catalogue wishes to present this key figure in our history to mark the anniversary of the eightieth anniversary of the death of Tomáš Garrigue Masaryk. It is neither the story of ‘Daddy’ nor of the ‘President-Liberator’, it is the look at a specific person, a personality of the public sphere as well as in his family circle. Concrete items from the collection document selected chapters from his life, in the same way as they do his public image. Half the exhibition was dedicated to his life’s fate during the years 1850–1937, the second part was dedicated to his ‘second life’ starting with his death and up to the present day. Tomáš Garrigue Masaryk is a frequently used symbol of the First Republic and some kind of historical proof of the democratic traditions of our society. There is less talk now of the criticism he received, his ability to go against the tide and speak the truth out loud. It is precisely this role that the exhibition catalogue would like to emphasise and present as a really remarkable phenomenon not only of Czech but, at the very least, European history.