Košík

Kategorie zboží:

Fontes archaeologici pragenses 45

330 Kč
Kód produktu: 9205203
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-583-0

"Archeologie před ercheologií"
Jde o období, které jsem při novější periodizaci vývoje české archeologie (Sklenář 2017,10) označil jako starožitnické s fázemi prvotní analýzy (zhruba do roku 1785) a osvícenské syntézy (1786-1803) a jež jiní označují buď srovnatelně s vnitřním členěním této práce (Niegl 1980: peri¬oda fabulační do 1450, humanistická do 1600, barokní do 1750, raně vědecká do 1850), nebo jinak (pro jiná prostředí nebo z jiného úhlu pohledu) jako období bez vědeckých cílů (do třicetileté války) a období převahy kulturně-historického hod¬nocení (do napoleonských válek - Gummel 1938a), období předvědecké (do 1818 - Kostrzewski 1949-, do poloviny 19. století - Hawkes 1963), periodu kuriozit (2. pol. 15.-18. století - Franz 1965), periodu starožitnickou (do 1840 - Daniel 1950), období průkopnické, přípravné či spekulativní (Daniel 1968).