Košík

Kategorie zboží:

Fontes archaeologici pragenses č.43

330 Kč
Kód produktu: 7998206
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-509-0

Výběr této lokality k dlouhodobějšímu zkoumání byl zvolen z několika důvodů.Svou roli zde sehrála tehdejší sbírkotvorná koncepceoddělení pravěku Národního muzea.Na terénním výzkumu se vedle místních občanů a studentů podíleli zaměstnanci Národního muzea.V předložené práci se zabýváme výhadně dvěma tématy.Nejdříve sídlištní jámou s lidskými kostrami a pak keramikou en bloc pocházející ze staršího úseku vývoje VpK.

Die Auswahl des Standorts für eine breitere Untersuchung wurde aus mehreren důvodů.Svou Rolle von der ehemaligen zu sammeln koncepceoddělení Vorgeschichte Nationale muzea.Na Feldarbeit zusätzlich zu den lokalen Bürgern und Studenten nahmen Mitarbeiter des Nationalen muzea.V der vorliegenden Arbeit beschäftigen wir uns mit zwei mA výhadně tématy.Nejdříve Siedlungsgrube gespielt gewählt mit menschliche Skelette und Keramik, dann en bloc aus einer früheren Periode der Entwicklung VPK abgeleitet.