Košík

Kategorie zboží:

Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862-1888

260 Kč
Kód produktu: 7811019
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-455-0

Kniha přináší na 100 unikátních fotografií osobností kulturního života 2. poloviny 19. století – hudebních skladatelů, interpretů, malířů, spisovatelů apod. Průzkum fotografií i přiřazení k jednotlivým osobnostem jsou často výsledkem detektivní práce obou autorů. Vedle rozsáhlé úvodní studie a přehledových materiálů jsou jádrem knihy fotografie s obsáhlým bio-biblio-ikonografickým komentářem. Kniha je též opatřena rejstříkem.

The book brings to 100 unique photographs of personalities of the cultural life of the second half of the 19th century - composers, performers, painters, writers, etc. Exploration photos and assignment to individual personalities are often the result of detective work of both authors. In addition to extensive introductory study and review materials are the core picture books with a comprehensive bio-biblio-iconographic commentary. The book is also provided with a register.