Košík

Kategorie zboží:

Hrob Neznámého vojína

340 Kč
Kód produktu: 12469523
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-658-5

Kniha Hrob Neznámého vojína nabízí čtenářům první komplexně zpracovanou studii symbolického monumentu. Objasňuje okolnosti vzniku ústředního pietního místa, jeho podoby a seznamuje čtenáře s téměř stoletým vývojem. Institucionalizovaná podoba piety na padlé v českém prostředí přežila 6 státních útvarů i dvě totality. Brzy si budeme připomínat stoleté výročí jejího vzniku. Za století prošla instituce dynamickou proměnou a každá epocha dějin se do ní svým osobitým způsobem otiskla. Dnešní podoba je tak němým svědkem vývoje české státnosti. Kniha mimo historické studie nabízí velké množství dosud nezveřejněných fotografií.


The book The Tomb of the Unknown Soldier offers readers the first comprehensive study of this symbolic national monument. It explains the circumstances of the creation of the central memorial, its form and introduces the reader to its almost a hundred years of development. The institutionalized form of remembrance of the fallen in the Czech environment has survived six state formations and two totalitarian regimes. Soon we will commemorate the centenary of its creation. The institution has undergone a dynamic transformation over the century and each epoch of history has imprinted itself on it in its own distinctive way. Today's form is thus a mute witness to the development of Czech statehood. Apart from historical studies, the book offers a large number of previously unpublished photographs.

Rok vydání: 2021
Místo vydání: Praha
Nakladatel/nakladatelé: Národní muzeum
Formát 200x240 mm
Vazba: měkká šitá
Počet stran: 140