Košík

Kategorie zboží:

Jsem svobodný ...

280 Kč
Kód produktu: 8538836
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-540-3

Jsem svobodný… Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858

Vojta Náprstek (1826–1894) je znám jako zakladatel Českého průmyslového muzea, podporovatel českých krajanů v zahraničí, propagátor ženského vzdělávání či progresivní komunální politik. V mládí byl ovšem především upřímný vlastenec, který se během svých vídeňských studií podílel na organizaci kulturního života vídeňských Čechů a v roce 1848 se aktivně zapojil do revolučního dění. Koncem roku 1848 odešel do Ameriky, kde strávil téměř deset let (1848–1858).
Předkládaná edice se snaží zpřístupnit veřejnosti korespondenci, kterou v této době udržoval se svými blízkými. Jedná se o téměř devadesát dopisů, které pozoruhodně dokumentují jeho peripetie a působení v Americe. Představují zajímavý příspěvek k poznání života Vojty Náprstka a jeho rodiny, ale v obecné rovině také unikátní pramen k dějinám českého vystěhovalectví do Ameriky na začátku 2. poloviny 19. století.

Vojta Náprstek (1826-1894) is known as the founder of the Czech Industrial Museum, a supporter of Czech compatriots abroad, a promoter of women's education or a progressive communal politician. In his youth, he was an honest patriot who, during his studies in Vienna, participated in organizing the cultural life of Czech people there and in 1848 actively participated in the revolutionary events. At the end of 1848 he left for America, where he spent almost ten years (1848-1858).
The present edition tries to offer his family correspondence of that time to the public. There are almost ninety letters that have documented his life story and activity in America in an extraordinary way. They represent an interesting contribution to the knowledge of Náprstek’s life and his family, but in general, they are also a unique source for the history of Czech emigration to America at the beginning of the second half of the 19th century.

Počet stran: 400
Rok vydání: 2018
Místo vydání: Praha
Vazba: váz.