Košík

Kategorie zboží:

Koutní plachty Slovenska

260 Kč
Kód produktu: 8459928
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN: 978-80-7036-536-6

Téma publikace se věnuje fenoménu koutní plachty na Slovensku v období od 18. století do 30. let 20. století. Koutní plachty byly v tradiční lidové kultuře spojeny s narozením dítěte. Moment zrození, vstup dítěte do života, představuje klíčový okamžik lidského života, tradičně doprovázený mnoha obyčeji, zvyky a obřady spojenými s rodinným cyklem. Postavení těhotné ženy bylo vymezeno kulturní tradicí, žena musela po celé těhotenství respektovat mnoho zákazů a příkazů. Dominantním cílem bylo zajistit úspěšný porod zdravého dítěte. Koutní plachty jsou nositelky symbolických významů uchovaných v podobě bohaté výšivkové a krajkové výzdoby. Jejími tvůrci byly školené i neškolené vyšívačky povětšinou z venkovského prostředí. Koutní plachty přinášejí rovněž kulturní a antropologické poselství. Jsou jedním z mostů mezi námi a našimi předky, o to cennějším, že jde o artefakty ženské, z doby, když byla žena zatlačena do pozadí.

This publication focuses on the phenomenon of corner curtains in Slovakia between the 1700s and the 1930s. In the traditional folk culture, corner curtains were connected with childbirth. The moment of birth, the start of a baby’s life, represents a key moment in our human lifetime, and has been traditionally associated with many customs and rituals, connected with the family cycle. The status of a pregnant woman was defined by cultural traditions. Women had to respect many bans and instructions during the entire pregnancy, of which the predominant aim was to ensure the successful delivery of a healthy baby. Corner curtains bore symbolic meanings preserved in the form of rich embroidery and lace. They were created by professional and amateur embroideresses mostly from the rural surroundings. Corner curtains also held a cultural and anthropological message. They constitute a bridge connecting us to our ancestors, and what makes them even more precious is the fact that they are purely female artifacts from a period when a woman’s stature was greatly diminished.