Košík

Kategorie zboží:

Krása němých svědků

350 Kč
Kód produktu: 8526843
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN: 978-80-7036-542-7

Krása němých svědků. Památky na osobnosti českého divadla ve sbírce Národního muzea

Publikace se věnuje charakteristice, popisu a analýze fondu trojrozměrných památek na osobnosti českého divadla a na české divadlo uložené v divadelní podsbírce Národního muzea (NM). Tento fond vznikal spolu s jednou z nejmladších (1925), ale také druhou nejpočetnější sbírkou v muzeu. Zakladatel divadelní sbírky v NM Jan Bartoš kromě materiálu archivního – jako např. rukopisy, fotografie a výtvarného (scénických a kostýmních návrhů, modelů scén, obrazů a bust s divadelní tématikou a loutek) – sbíral také věcné památky na herce, operní pěvce, režiséry, dramatiky. Památky na jejich divadelní slávu – stříbrné věnce, stuhy z věnců z premiér a jiných slavnostních příležitostí, pamětní plakety, medaile a odznaky, ale také osobní předměty, které je obklopovaly. Osobní předměty a vybavení domácností. Popis více než 600 památek od 46 osobností, další památky na česká divadla, barevné fotografie a medailony zastoupených představitelů české divadelní kultury.

The publication presents the characteristics, description and analysis of the fund of three-dimensional mementos of Czech theatre and its personalities as found in the National Museum’s (hereafter NM) theatre subcollection. This fund originated along with one of the youngest (1925) but also the second largest NM collection. Besides collecting archival material such as manuscripts, photographs, and art work, the founder of NM’s theatre collection, Jan Bartoš, also gathered material keepsakes of actors, opera singers, directors, and playwrights: memorabilia of their prominence in theatre – silver wreaths, ribbons from premiere and other special occasion wreaths, commemorative plaques, medals and badges, as well as items of personal use which surrounded them. This publication presents the fund, which was somewhat left out when the theatre collection was being compiled, for the first time to the museum-going public and those interested in the Czech theatre.

Počet stran: 199
Rok vydání: 2017
Místo vydání: Praha
Vazba: váz.