Košík

Kategorie zboží:

Lynx č.44

300 Kč
Kód produktu: 6701359
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 0024-7774 (print), 1804-6460 (online)

Časopis Lynx, n. s. uveřejňuje odborná sdělení ze všech oblastí mammalogického výzkumu. Vychází od roku 1959 a publikuje texty v jazyce českém, slovenském a anglickém.

Vedoucí redaktor: Benda Petr
Redakční rada: Miloš ANDĚRA, Jaroslav ČERVENÝ, Alexander DUDICH, Jiří GAISLER, Vladimír HANÁK, Vladimír HANZAL, Ľudovít KOCIAN, Antonín REITER, Marcel UHRIN, Vladimír VOHRALÍK

OBSAH:

- Čanády A., Čomor L´. : Contribution to the knowledge of variability of the penis bone (baculum) in Canic lupus from Slovakia. ('Carnivora-Canidae)

- Gaisler J., Schenková J. : Species diversity of small mammals in a highland recreation cottage within 40 years. (Rodentia - Eulipotyphla - Chiroptera)

- Kryštufek B., Vohralík V. : Taxonomic revision of the Palaercticrodets (Rodentia)

- Pospíšková J., Kutal M., Bojda M., Bufková-Daniszová K., Bufka L. : Nové nálezy Felis silvestris v České republice (Carnivora - Felidae)

- Spitzenberger F., Engelberger S. : Negative trend reversal after 16 years of constant growth: The case of Rhinolophus hipposideros in anj Austrian mass hibernaculum (Chiroptera - Rhinolophidae)

- Uhrin M., Andreas M., Bačkor P., Benda P., Bryndza P., Hapl E., Obuch J, Reiter A.,: Výsledky sčítania netopierov v zimoviskách Národného parku Muránska planina 2002-2013 (Chiroptera)

- Volf J., : Chov antilopy vrané (hippotragus niger) v Zoologické zahradě v Praze (Artiodactyla - Bovidae)

- Heroldová M., Homolka M., Zejda J. : Některé nepublikované nálezy Apodemus agrarius v Čechách a na Moravě v návaznosti na současný stav znalostí o jejích rozšíření (Rodentia - Muridae)

- Wojtaszyn G., Rutkowski T., Stephan W., Wiewióra D., Jaros R.: The largest hiberaculum of Barbastella barbastellus i n Central Europe (Chiroptera - Vespertilionidae)