Košík

Kategorie zboží:

Musicalia 1-2 2011

160 Kč
Kód produktu: 1728166
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 1803-7828

Časopis se zaměřuje na sbírky Českého muzea hudby, které představuje v rozsáhlejších vědeckých studiích a kratších odborných statích. Pramenné studie doplňuje informatorium o činnosti muzea a bohatá obrazová dokumentace. Původní publikované práce jsou v naprosté většině výsledkem vědecké činnosti pracovníků ČMH a důsledně česko-anglické. Kromě muzikologie dávají Musicalia prostor také příspěvkům, které hudebněvědná témata zasazují do širších mezioborových souvislostí (výtvarné umění, muzeologie, obecné dějiny apod.). První dvojčíslo vyšlo v březnu 2009.

Vedoucí redaktor: Vojtěšková Jana
Redakční rada: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; Emanuele Gadaleta, Dr.; Mgr. Václav Kapsa; PhDr. Jana Lengová, CSc.; PhDr. Milan Pospíšil, CSc.; PhDr. Miroslav Pudlák, Ph.D.; PhDr. Vlasta Reittererová; Mgr. Vladimí­ra Šplíchalová; PhDr. Dagmar Štefancová; prof. John Tyrell, Dphil, Ph.D. h.c.; PhDr. Jana Vozková, CSc.