Košík

Kategorie zboží:

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

80 Kč
Kód produktu: 6229102
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
2/2013 ročník 51

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zástoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně. Pozornost věnujte též zvláštnímu vydání časopisu ke 195 letům Národního muzea.

Archiv čísel časopisu v pdf naleznete na informačním oborovém portálu eMuzeum pod záložkami jednotlivých čísel.

Vedoucí redaktor: Stehlík Michal
Redakční rada: prof. PhDr. Milena Bártlová, CSc., Mgr. Ondřej Chrobák, Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Mgr. Marek Junek, Ph.D., Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., David Korecký, Mgr. Filip Lýsek, Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., doc. Dr. phil. Mgr. Mária Orišková, Mgr. Branislav Panis, doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Antonín Šimčík, Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Prof. Dr. Hildegard K. Vieregg.

ISSN: 1803-0386