Košík

Kategorie zboží:

Národní muzeum v éře Československa

360 Kč
Kód produktu: 9815856
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN: 978-80-7036-595-3

Kniha zachycuje tu část dějin Národního muzea, která je pevně svázána s existencí československého státu. Jedná se o čas, kdy se NM stalo na místo instituce soukromé, postupně podnikem zemským a nakonec státním. Zároveň s tím došlo k zásadnímu rozvoji muzejních sbírek, odborné muzejní práce, ale i činnosti výstavní, vědecké atd. Na druhé straně se však Muzeum bylo nuceno několikráte vypořádat s rozsáhlými zásahy státní moci nebo neblahými vlivy ideovými a ideologickými. Kniha zmiňované „československé období“ interpretuje v tematických kapitolách a je doplněna reprezentativní obrazovou přílohou a biografickými medailony významných muzejnic a muzejníků. Monografie je výsledkem rozsáhlého archivního výzkumu, především v Archivu NM, kde rovněž působí i její autoři. Realizaci knihy finančně podpořila Grantová agentura České republiky.


The book focuses on the part of the National Museum history which is bound to the existence of the Czechoslovak state, namely the period when the Museum changed its status from the private organization to at first provincial and finally the state institution. On one hand, this transformation brought about the fundamental expansion of collections, specialized museum work, together with essential development in exhibition activity and scientific research. On the other hand, the Museum had to face state interventions on several occasions, including adverse effects of ideology. The book divided the “Czechoslovak period” into thematic chapters, followed by a representative image appendix and biographical cameos of significant museum workers. The monograph represents a result of archival research, namely of the National Museum Archive, the department to which the authors of the book are professionally connected.


Rok vydání: 2019
Místo vydání: Praha
Nakladatel/nakladatelé: Národní muzeum
Počet stran: 368 stran, 96 stran obrazové přílohy

Vazba: brož./váz.: vázaná