Košík

Kategorie zboží:

Nástroje paměti

390 Kč
Kód produktu: 11929539
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-649-3

Katalog k výstavě „Nástroje paměti“ detailněji představuje možná ne příliš známý, avšak v rámci České republiky naprosto unikátní soubor čtyři tisíce let starých písemných památek, zaznamenaných klínovým písmem na hliněných tabulkách, shromážděný význačným českým vědcem prof. Bedřichem Hrozným.
Historická hodnota souboru je nevyčíslitelná; to pochopitelně znamená, že o soubor je nutno pečovat co nejlépe tak, aby byl k dispozici i všem těm, kdož přijdou po nás. K dosažení tohoto cíle byly použity nejrůznější současné moderní metody přírodních věd (dokumentace, materiálová analýza předmětů aj.) a k popisu ostatních vlastností těchto předmětů různé metody humanitních věd; shromážděná data pak byla analyzována a hodnocena z různých hledisek.
Autoři publikace doufají, že se jim podařilo alespoň částečně ukázat, jakými moderními způsoby a metodami lze přispět k efektivní ochraně starých „nástrojů paměti“ použitím nástrojů nových, aniž by tím byla omezena možnost jejich studia či prezentace veřejnosti.


The catalog for the exhibition “Memory tools” presents in more detail perhaps not very well known, but in the Czech Republic a completely unique set of four thousand years old written monuments, recorded in cuneiform on clay tablets, collected by a prominent Czech scientist prof. Bedřich Hrozný.
The historical value of a file is incalculable; This, of course, means that the ensemble must be taken care of as best as possible so that it is available to all those who come after us. To achieve this goal, various modern methods of natural sciences (documentation, material analysis of subjects, etc.) were used and various methods of humanities were used to describe other properties of these subjects; the collected data were then analyzed and evaluated from various perspectives.

To achieve this goal, various current modern methods of natural sciences (documentation,
The authors hope that they have been able to show, at least in part, what modern ways and methods can contribute to the effective protection of old "tools of memory" by using new tools, without limiting the possibility of their study or presentation to the public.

Rok vydání: 2020
Místo vydání: Praha
Nakladatel/nakladatelé: Národní muzeum
Formát 25 x 26 cm
Vazba: V4
Počet stran: 168