Košík

Kategorie zboží:

Numismatické listy 68/3-4, 2013

75 Kč
Kód produktu: 6516692
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 0029-6074

Časopis NUMISMATICKÉ LISTY založila v roce 1945 Československá numismatická společnost, od roku 1963 jej vydává Národní muzeum. Časopis uveřejňuje jak delší recenzované vědecké a odborné studie z oblasti numismatiky, hospodářských dějin a archeologie, tematické a katalogové soupisy, publikaci nálezů a materialia, tak i kratší články o mincích, medailích, bankovkách i vyznamenáních jak domácích tak zahraničních. Dále přináší recenze a aktuální zprávy z oboru.

Numismatické listy jsou zařazeny v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů a vychází 4x ročně.

Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský
Redakční rada: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. (FF UK, Praha), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (UP, Pardubice a VČM, Pardubice), prof. dr. Borys Paszkiewicz (UW, Wroclaw), PhDr. Eduard Šimek, CSc. (PMJAK, Praha), PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. (NpM NM, Praha), Mgr. Dagmar Kašparová, Ph.D. (MZM, Brno), doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. (UHK, Hradec Králové a Asociace medailérů), MUDr. Michal Mašek (předseda ČNS), MUDr. Zdeněk Petráň (předseda ČNS, Praha a ČMS, Kutná Hora), PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (NM, Praha), Ing. Jan Videman (ČNS, Kroměříž), Ing. Jiří Šimůnek (ČNS, Praha), Marek Cajthaml (ČNS, Chomutov), Ing. arch. Petr Haimann (ČNS, Brno). Recenzní řízení: Do recenzního řízení se přijímají příspěvky odpovídající zaměřením, odbornou úrovní i po formální stránce obsahu časopisu. V recenzním řízení posuzují příspěvek dva nezávislí recenzenti, z nichž ani jeden není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor článku, ani není spoluautorem předkládaného textu, ani u něj nehrozí konflikt zájmů ohledně recenzovaného rukopisu. Jsou-li oba posudky kladné, je příspěvek přijat k publikování. Jestliže má některý z recenzentů k textu připomínky, je příspěvek vrácen autorovi k přepracování. V případě, že jeden z posudků je zamítavý a druhý kladný, rozhoduje se o přijetí příspěvku na základě třetího nezávislého posudku. Pokud jsou oba posudky zamítavé, je rukopis navrácen autorovi.