Košík

Kategorie zboží:

Otokar Feistmantel (1848-1891) a indická sbírka Náprstkova muzea v Praze / and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague

50 Kč
Kód produktu: 1876763
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Pospíšilová Dagmar, Klimtová Zdenka

CD-R

ISBN: 978-80-7036-319-5

CD-ROM představuje sbírku prof. MUDr. Otokara Feistmantela (1848–1891), českého geologa a paleontologa, který působil v Kolkatě v Indickém geologickém ústavu (1875–1883). Soubor tvoří základ indické sbírky Náprstkova muzea a jeho význam byl oceňován už za Feistmantelova života. Z jeho korespondence s manžely Náprstkovými víme, jak sbírka vznikala a kolik péče a úsilí věnoval vyhledávání předmětů. CD-ROM vyšel spolu se stejnojmennou monografií, která se kromě sbírky zabývá také životem a dílem tohoto významného vědce 19. století.

CD-ROM is a collection of prof. MD. Otokar Feistmantel (1848-1891), a Czech geologist and paleontologist, who was in Kolkata in the Indian Geological Institute (1875-1883). File forms the basis of Indian Náprstek museum and its importance has been praised for Feistmantelova life. From his correspondence with husbands Naprstek know how the collection was created, and how much care and effort spent searching objects. CD-ROM came out, along with memoirs of the same name, which in addition to collections also deals with the life and work of this important scientist of the 19th century.