Košík

Kategorie zboží:

Pavel Durdík (1843-1903), Life and Work. Ethnological Collection of the Island of Nias

50 Kč
Kód produktu: 768507
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Pospíšilová Dagmar, Hladká Ivana, Jezberová Anna

ISBN: 978-80-7036-272-3

Sedmý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae pojednává o osobnosti lékaře a sběratele Pavla Durdíka (1843-1903) a o období, kdy působil na ostrově Nias jako lékař ve službách Holandské východoindické armády (1880-1882). Zde shromáždil zajímavou etnografickou sbírku, která dosud nebyla publikována. Sbírka byla významná již ve své době a z korespondence Pavla Durdíka s Vojtou Náprstkem vyplývá, že mezi náprstkovskými sbírkami zaujímala významné postavení. Nicméně až do současnosti nebyla odborně zpracována. Sbírka obsahuje téměř 1200 předmětů, které byly součástí každodenního života Niasanů v 19. století. Nacházíme zde jak nádoby, tak nástroje, zbraně, oděvy a ozdoby. Nejvýznamnější částí sbírky jsou figury zvané adu, představující předky a ochránce proti nejrůznějším nemocem a životním příkořím

The seventh volume of a series Editio Monographica Musei Nationalis Pragae discusses the personality of the doctor and collector Paul Durdík (1843-1903) and the period when he worked on the island of Nias as a doctor in the service of the Dutch East Indian Army (1880-1882). There are gathered interesting ethnographic collection, which has not yet been published. The collection was already significant in its time and correspondence Durdík Paul Vojta Náprstek shows that between náprstkovskými collections occupy an important position. However, until now they have not been professionally handled. The collection includes almost 1,200 objects that were part of everyday life Niasanů in the 19th century. Here we find both containers and tools, weapons, clothing and ornaments. The most important part of the collection are called range of figures, representing ancestors and guardian against various diseases and environmental wrongs..