Košík

Kategorie zboží:

České názvy živočichů VI/2 Pavoukovci a roztoči

50 Kč
Kód produktu: 5727708
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Autor:Antonín Kůrka

V tomto dílu Českých názvů živočichů, který je věnován roztočům (Acari), je zpracováno šest řádů roztočů: sekáčovci (Opilioacarida), celoštítníkovci (Holothyrida), klíšťata (Ixodida), čmelíkovci (Mesostigmata), sametkovci (Actinedida), zákožkovci (Astigmata) a pancířníci (Oribatida). Je použit zjednodušený systém roztočů, vhodný pro účely této práce, bez dalšího komplikovaného dělení na podřády, nadčeledi, podčeledi, triby a pod. V současné době je známo přibližně 50 000 druhů roztočů, řazených do 546 čeledí. V našem seznamu uvádíme celkem 57 čeledí a 7784 druhů, což představuje pouze zlomek (zhruba 16 procent) druhového bohatství této nesmírně bohaté a taxonomicky velmi složité skupiny. Při výběru taxonů byl posuzován především jejich výskyt a rozšíření, byly preferovány druhy žijící u nás, popř. ve střední Evropě a především druhy ekonomicky nebo zdravotnicky významné. Exotické druhy byly vybírány podle hojnosti výskytu, frekvence v populárně naučné literatuře a médiích. Do seznamu byly dále zařazeny druhy zajímavé etologicky, významné ekologicky nebo zoogeograficky.