Košík

Kategorie zboží:

Rytíři nebes

790 Kč
Kód produktu: 9664779
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
Rytíři nebes – fragmenty jsou nejenom dvojjazyčným katalogem k výstavě, ale především ucelenou publikací o československém letectví. Dosud nespatřila světlo světa publikace, která by ukazovala osudy příslušníků československého letectva za druhé světové války bez ohledu na místo působení, politické nebo náboženské přesvědčení a bez rozdílu jejich osudů po druhé světové válce. Publikace přináší fakta o příslušnících československého zahraničního letectva za druhé světové války, o jejich statečnosti a obětech, které si vyžádal boj proti fašismu. Zvláště dnes je nutno znovu připomenout jejich zásluhy za války, ale i tragické osudy mnohých z nich, kteří válku přežili, a místo vděčnosti se stali obětí perzekucí ze strany komunistického režimu. Konkrétní osudy stovek příslušníků československého letectva za války i po válce potvrzují historické poučení o tom, že svobodu a demokracii je možno ztratit lehce, ale jejich znovunabytí si vyžádá mnoho obětí a může trvat dlouhá desetiletí.

The knights of the heaven – fragments is not only bilingual exhibition catalogue but also a comprehensive publication about Czechoslovakia aviation. Until now no publication has seen the light of the day which covered the members of Czechoslovak air forces during the Second World War regardless of where they served, their political or religious beliefs and their fate after the war. This publication provides facts about members of the Czechoslovak foreign air forces in the Second World War, and their courage and sacrifices in the struggle against fascism. Especially today we should be reminded of their service in the war, and also of the tragic fate of many who survived the war but instead of receiving gratitude from society became the victims of persecution by the communist regime. The actual fates of hundreds of Czechoslovak air force members during and after the war confirm the historical lesson that freedom and democracy can easily be lost while their restoration requires great sacrifices and can take many decades.