Košík

Kategorie zboží:

S hrdostí nošený,Sokolský kroj, úbor a scénický kostým

320 Kč
Kód produktu: 8698739
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-558-8

Kniha, jak už název napovídá, se věnuje historii a vývoji sokolského odívání od roku 1862 až do všesokolského sletu v roce 1948. Sokolská kolekce oblečení byla navrhována pro celé rodiny. Nejdříve vznikl pro spolkové potřeby mužský kroj a cvičební úbor. Koncem 19. století získali žáci a dorost jednotný cvičební úbor, který byl zároveň i slavnostním. S emancipační vlnou vstupovaly do Sokola ženy. Jejich cvičební úbor vždy odrážel nejen dobovou morálku, ale i vkus. Módním vlnám podléhal i jejich slavnostní stejnokroj. Sokolský oděv vždy reagoval na společenské dění v zemi. Od počátku odrážel vlastenecké smýšlení členů, jejich vztah k historii, tradicím a národnímu uvědomění, které se projevovalo například v typické barevnosti. Speciální tvorbou návrhářů se stal scénický kostým využívaný pro šibřinky nebo pro sletové scény, které se od roku 1907 zařadily do sletového programu. I proto v předkládané knize nemohou chybět.


As the title says the main topic of the book is history and development of Sokol suits and clothing in general since 1862 till the slet (slet came from the czech word of flocking bird) in 1848. Sokol collection of clothing was designed for the whole families. At first, man gym suits and the uniform for union occasions were designed. Than a gym suit for youth had followed. This suit could have been used also for ceremoninal occasions too. As the voice of women was still stroger, they took their part and they had their gym suits too. It had reflected the fashiond trends same as did their ceremonial suit. The Sokol gym suit had always reacted on situation in the country. From the very beginning it had reflected patriotic thoughts of the Sokol members, their relation to history, traditions and national awarness. We could see all of this in the typical colourful suits. The designers were also designing special scenic suits. They were used for šibřinky (a typical Sokol celebration) or slet's scene, which were parts of slets since 1907. And that is why they can't be missing in the book.
Rok vydání: 2018
Počet stran: 328
Místo vydání: Praha
Nakladatel/nakladatelé: Národní muzeum
Bližší určení – monografie
Vazba: váz.