Košík

Kategorie zboží:

Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie

160 Kč
Kód produktu: 2000440
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 0036-5351

Časopis vychází od roku 1956. Uveřejňuje původní vědecké práce z oborů literární historie a knihovědy. Přednost mohou mít příspěvky pracovníků Národního muzea a příspěvky pojednávající o sbírkových fondech Národního muzea. Časopis je recenzovaným odborným časopisem. Je doprovázen abstrakty v anglickém jazyku, někdy též v německém. Vychází jednou ročně, číslo 1.-4. nebo 1.-2., 3.-4. Přijímají se pouze texty, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde.

Vedoucí redaktor: PhDr. Jaroslava Kašparová (Oddělení rukopisů a starých tisků KNM)
Redakční rada:

PhDr. Jarmila Kučerová
(Oddělení výměny KNM),
Mgr. Hedvika Kuchařová, PhD.
(Strahovská knihovna),
PhDr. Václav Petrbok, PhD.
(Oddělení dějin literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR),
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
(Historický ústav Akademie věd ČR),
PhDr. Eva Ryšavá
(literární historička, v důchodu),
Mgr. Marta Vaculínová, PhD.
(Oddělení rukopisů a starých tisků KNM),
Phdr. Lenka Veselá, doc.
(Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR),
PhDr. Jan Wiendl, PhD.
(Katedra české literatury a literární vědy FF UK).