Košík

Kategorie zboží:

Sborník Národního muzea v Praze,řada B - Přírodní vědy

160 Kč
Kód produktu: 7327934
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISSN: 0036-5343 (print), 1804-6479 (online)

Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis (Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy) publikují původní vědecké články a souhrnné studie z oblasti paleontologie, paleoantropologie, biostratigrafie, palynologie, archeobotaniky, archeozoologie a z hraničních geologických a biologických disciplín, např. z kvartérní geologie zabývající se rekonstrukcí paleoklimatu a paleoprostředí. Rozsah stran a obrazových příloh není limitován, musí být však adekvátní obsahové stránce příspěvku.

Vybrané zprávy o výzkumech a významných nálezech (v rozsahu 2–6 normostran) jsou publikovány v posledním čísle ročníku (viz Pro autory).

V případě zájmu o publikování monotematického čísla či konferenčního sborníku, které odpovídají tematickému vymezení časopisu, je třeba kontaktovat přímo šéfredaktora Jiřího Kvačka (e-mail jiri_kvacek@nm.cz)

Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis (Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy) je mezinárodní vědecký časopis vydávaný od r. 1938 Přírodovědeckým muzeem (Národní muzeum). Původně byl zaměřen na publikování rozsáhlejších statí a monografií ze všech oblastí přírodních věd. Od r. 2016 se plně specializuje na publikování prací z oblasti paleontologie a příbuzných disciplín.


Vedoucí redaktor: Kvaček Jiří
Redakční rada: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D., Mgr. Jan Sklenář, RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Mgr. Otakar Šída, RNDr. Vladimír Antonín, Mgr. Radek Šanda, RNDr. Vladimír Vohralík, CSc., RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., MUDr. Jakub Likovský, Ph.D., doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., prof. Dr. Steven Manchester, Ph.D., prof. Dr. Johanna Eder-Kovar, Dr. Lilla Hably, prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.