Košík

Kategorie zboží:

Sluneční králové/Kings of the Sun - průvodce k výstavě

190 Kč
Kód produktu: 11138316
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-635-6

Průvodce k výstavě Sluneční králové prezentuje nejdůležitější témata a předměty spojené s danou výstavou. Je představena lokalita Abúsír, kterou již šest desítek let zkoumá Český (dříve Československý) egyptologický ústav FF UK, a její vazba k tzv. slunečním králům. Publikace se dále zaměřuje na božstva a panovníky vyskytující se na této lokalitě, popisuje místní královské zádušní komplexy a sluneční chrámy. Zastoupeni jsou také členové královské rodiny, zejména významné princezny, a důležití hodnostáři. V neposlední řadě je vylíčen i vývoj Abúsíru v proměnách času.


The exhibition guide Kings of the Sun presents the most important topics and objects connected with the exhibition. The locality Abusir, which has been excavated by the Czech (former Czechoslovak) Institute of Egyptology FA CU for sixty years, and its link to the so-called kings of the sun is introduced. Furthermore, the publication focuses on the gods and rulers that are attested in this locality. It also describes local royal mortuary complexes and sun temples. Included are members of royal family, predominantly the princesses, as well as significant officials. Last but not least, it outlines the development of Abusir in the course of time.

Rok vydání: 2020
Místo vydání: Praha
Nakladatel/nakladatelé: Národní muzeum
Počet stran: 144
Vazba: brož.