Košík

Kategorie zboží:

Sternbergiana 2021

600 Kč
Kód produktu: 12383191
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-660-8 (Print)
ISBN 978-80-7036-659-2 (On-line)

STERNBERGIANA • monographic series of Fossil Imprint • 1 • 2021

Catalogue of Plant Fossils Described in Works by Kaspar M. Sternberg
Second Revised Edition


Katalog fosilních rostlin popsaných v dílech Kašpara M. Sternebrga je již druhým přepracovaným vydáním publikovaným v roce 1997 Kvačkem a Strakovou. Katalog představuje novou nomenklatorickou a taxonomickou revizi všech jmen fosilních rostlin publikovaných v dílech Kašpara Sternnberga doplněnou o stratigrafické a geografické údaje dochovaného typového materiálu. Jsou zde uvedena jména designovaná jak Sternbergem samotným, tak jeho spolupracovníky, především Karlem Bořivojem Preslem a Josefem Augustem Cordou. Kniha je doplněna o nově objevené typové exempláře. Všechny kusy, které jsou uchovány v paleontologické sbírce Národního muzea jsou v publikaci vyobrazeny. V katalogu jsou uvedeny dvě nové lektotypifikace a to k druhu Aspleniopteris difformis Sternberg a Cycadites salicifolius C. Presl in Sternberg.


This Catalogue is the second revised and expanded edition of the first edition, published in 1997 by J. Kvaček and Straková. The material presented in the original edition was completely nomenclaturally revised and newly photodocumented. This second edition provides as much updated information as it was possible to acquire. The Catalogue includes and reviews new nomenclatural and taxonomic assignments of Sternberg’s type material and taxa published after 1997. It is clear that much of the impulse to conduct this new research came from the first edition of the Catalogue, as the community realized the type material is available for study.
In summary, the second edition of the Catalogue comprises specimens that are types of 82 genera, 3 subgenera, 535 species and 14 varieties described by Kaspar Maria Count Sternberg and his collaborators: K. B. Presl and A. C. J. Corda. The type material of 32 genera, 233 species and 5 varieties is housed in the National Museum, Prague. The types of 79 species and 4 varieties have been located in other European museums. The rest of the type specimens are currently missing – destroyed, lost, or of unknown repository. For available specimens, more detailed taxonomic, stratigraphic and geographical information is provided. All cases are noted where names in Sternberg’s works have
priority over names currently used, although the current names may be more widely known. Only two nomenclatural acts are published in the present work; they are designations of a lectotypes for Aspleniopteris difformis Sternb. And Cycadites salicifolius C.Presl in Sternberg

Vydalo: Národní muzeum
Vyšlo: Praha 2021
DOI 10.37520/s-fi.2021.01
310 stran