Košík

Kategorie zboží:

Světlo a život - Light and life - katalog k výstavě

29 Kč
Kód produktu: 8375130
Dostupnost: skladem
Popis produktu:

Ing.Petra Caltová,Ing.Ivo Macek,Mgr.Hana Copková,Mgr. Jaroslav Cepák a další

ISBN: 978-80-7036-530-4

Publikace představuje život v jeho nejrozmanitějších podobách, jež jsou reakcí na světelné podmínky, ve kterých se vyskytuje.Světelné podmínky jsou na naší planetě řazeny hlavně Sluncem.Sluneční záření a jeho intenzita je hlavní hybnou silou života na zemi i v prostředích, kam se svými paprsky slunce plně nedosáhne. Tomuto jevu se museli přizpůsobit jak rostliny, tak živočichové,Zajímavostí je, že se u nich tato adaptace projevuje nejen změnou vzhledu,ale i jejich chováním.

The publication presents life in its most diverse forms, which are the reaction to the light conditions in which it occurs. The light conditions on our planet are ranked mainly by the Sun. Sunlight and its intensity are the main driving force of life on earth and in environments where its rays The sun will not fully reach. This phenomenon had to adapt to both plants and animals. It is interesting to note that this adaptation is reflected not only in a change of appearance but also in their behavior.