Košík

Kategorie zboží:

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections

600 Kč
Kód produktu: 7328050
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Onderka, P., Navrátilová H., Hallmann A., Karl-Heinrich von Stulpnagel

Dér el-Medína je archeologická lokalita se sídlištěm a pohřebišti privilegovaných pracovníků - umělců a řemeslníků - stavitelů královských hrobek Nové říše v Údolí králů a káloven. Sbírky Náprstkova muzea obsahují nejen výběr textů, ale také předmětů - keramiky, oděvů a jiných předmětů denní potřeby, jimž se tito lidé obklopovali a které dokreslují jejich život.

Deir el-Medina is an archaeological site with the settlement and burial site of privileged workers - artists and craftsmen - builders of the New Kingdom royal tombs in the Valley of the Kings and káloven. Náprstek Museum collection includes not only the selection of texts, but also objects - pottery, clothing and other items of daily use to which these people are surrounded and that illustrate their lives.