Košík

Kategorie zboží:

TISKY 16.STOLETÍ v zámeckých knihovnách ČR (dílyI.-III)

1500 Kč
Kód produktu: 7831880
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-459-8 - I.díl
ISBN 978-80-7036-460-4 - II.díl
ISBN 978-80-7036-461-1 - III,díl


Celek obsahuje I.- III.díl včetně CD ROMU.

Již v polovině 80. let 20. století zahájilo oddělení zámeckých
knihoven soupis tisků 16. století, respektive jeho
první poloviny.1 Práce na tomto soupisu však počátkem
90. let pozvolna ustaly, jednak pro množství jiných činností,
jednak protože i do světa knihoven vstoupila moderní
výpočetní technika a spolu s ní i zcela jiná technika zpracování.
Zároveň bylo zřejmé, že technické možnosti se budou
rychle vyvíjet a časem umožní mnohem lepší zpracování
tisků. Tyto předpoklady se naplnily a v současné době nazrál
čas na pokračování a snad i dokončení tohoto úkolu,
tentokrát ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
a Národní knihovnou a za velkorysé finanční podpory Ministerstva
kultury a programu NAKI. Úkolem tentokrát bude
soupis tisků z let 1501–1600. Projekt je plánován na
čtyři roky a jeho výsledkem bude vedle veřejně přístupné
internetové databáze také tištěný katalog vybraných děl.
Kritéria výběru se během projektu upřesní.
Na počátku obnovení soupisu je vhodná chvíle k rekapitulaci
prozatím dosažených výsledků a zhodnocení fondu
zámeckých knihoven. Původní soupis (samozřejmě ve formě
strojem psaných katalogizačních záznamů) obsahuje přes 1000 záznamů z odhadovaných cca 2000 tisků první
poloviny 16. století. Druhá polovina století se odhaduje na
cca 6000 bibliografických jednotek. Díky novým bibliografiím2
a zejména internetových katalogům3 bylo možné doposud
zpracované záznamy konfrontovat se stavem bibliografických
prací ve světě. Z cca 670 záznamů z oblasti mapovanou
VD 164 nebylo v této bibliografii nalezeno 23 tisků,
tj. 3,6 %. Druhá jazyková a kulturní oblast, Itálie, ze
které pochází cca 180 záznamů vykazuje méně než 8 % neidentifikovaných
tisků. Lze se ovšem domnívat, že tento
oproti VD16 značně vyšší počet spíše souvisí s nedokončením
italského projektu Edit16. U francouzských tisků5 je
stav podobný jako u italských, procento unikátů je pravděpodobně
ještě nižší než u italských tisků.