Košík

Kategorie zboží:

Tisky do roku 1700 v Národním muzeu - České muzeum hudby

560 Kč
Kód produktu: 10598576
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
ISBN 978-80-7036-489-5

Vědecký katalog starých tisků vydaných od roku 1499 do roku 1700 soustřeďuje údaje o všech relevantních tiscích z hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby (celkem 107 položek). Jedná se o liturgické knihy, sborníky renesanční polyfonie, raně barokní kompozice, ale také hudebněteoretické práce a učebnice. Katalog je velmi podrobně zpracován, vybaven několika druhy rejstříků a obrazovou dokumentací. Badatel se tak může ve sbírkovém fondu NM-ČMH dobře orientovat a získat informace o pramenech, z nichž mnohé jsou unikátně zachovány v domácím i světovém měřítku. Zhodnocením sbírky starých tisků se z obsahového hlediska zabývá speciální kapitola, která v jednotlivých tematických skupinách představuje čtenářům známá i méně známá jména renesančních a barokních skladatelů, teoretiků a tiskařů. Kniha je uvedena studií o vzniku této sbírky a její historii v letech 1818–1989.


The Music History Department of the National Museum – Czech Museum of Music has holdings of more than a hundred prints published before 1700. The catalogue contains a total of 107 items, consisting of 71 prints of AZ collection and the music archives of the Music History Department and 36 prints from the library of Czech Museum of Music. This varied set of material encompasses sacred and secular Renaissance polyphony, monophonic cantionals, liturgical books, tablatures, compilations of Baroque vocal music with instrumental accompaniment and purely instrumental music, text books, and books about music. Preceding the detailed, scholarly catalogue is a study that deals with, among other things, the origin of the collection of old musical prints and manuscripts at the National Museum in Prague.

Rok vydání: 2019
Místo vydání: Praha
Počet stran: 234