Košík

Kategorie zboží:

Two Men at the Foot of Kilimanjaro. African collections of M. Lány and H. Fuchs

50 Kč
Kód produktu: 983440
Dostupnost: Skladem
Popis produktu:
Jiroušková Jana et al.

ISBN: 978-80-7036-273-0

Ve sbírkách Náprstkova muzea je uložena jedna z nejrozsáhlejších sbírek dokumentujících kulturu místních obyvatel v okolí hory Kilimandžáro. Soubor pochází z období na přelomu 19. a 20. století a je svým rozsahem a významem srovnatelný se sbírkou dr. Emila Holuba, která je rovněž uložena v Náprstkově muzeu. Dárci této sbírky byli dva muži, kteří spojili svůj život s východní Afrikou: Martin Bohdan Lány (1876-1941) a Hans August Fuchs (1875-1934).
Sbírka M. B. Lányho a H. A. Fuchse čítá celkem 541 předmětů, které Náprstkovo muzeum získalo v rozmezí let 1903-1910. Celou sbírku je možno rozdělit do těchto okruhů: 1) šperky a ozdoby, 2) zbraně, 3) rituální předměty, 4) předměty určené ke každodennímu používání, 5) oděvy a oděvní doplňky, 6) hudební nástroje. Publikace vychází v angličtině jako osmý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae s francouzským a německým resumé.

One of the largest collections documenting the culture of native people from around Mount Kilimanjaro is to be found in the collections of the Naprstek Museum. The collection comprises 541 items, with the Naprstek Museum acquired between 1903 and 1910. The whole collection can be divided into six parts: 1) jewellery an ornaments; 2) weapons; 3) ritual objects; 4) objects for everyday use; 5) dress and dress accessories; 6) musical instruments.