Košík

Kategorie zboží:

Wad Ben Naga Report III: The Circular building complex

600 Kč
Kód produktu: 10947002
Dostupnost: skladem
Popis produktu:
ISBN: 978-80-7036-612-7

Třetí svazek knižní řady věnované archeologickým výzkumům starověké lokality Wad Ben Naga v dnešní Republice Súdán je věnován tzv. Kruhové stavbě (WBN 50) a k ní příslušejícím objektům (WBN 600). Tento komplex budov byl odkryt v letech 1958–1959 súdánskou misí a v nedávné době opětovně prozkoumán archeologickou expedicí Národního muzea. V knize jsou představeny dějiny výzkumu v této části lokality, jeho výsledky a nálezy zde učiněné. Na základě těchto poznatků je diskutována architektonická podoba staveb, jejich datace a funkce. Kruhová stavba je zde chápána jako unikátní svatyně postavená v souladu s místní architektonickou tradicí. Coby příloha je ve svazku zahrnuta část věnující se nálezům z výzkumu let 1958–1959, jež není možno přiřadit k žádné z tehdy zkoumaných staveb.


The third volume of the series dedicated to the archaeological exploration of the ancient site of Wad Ben Naga in the present-day Republic of Sudan focuses on the so-called Circular Building (WBN 50) and its auxiliary structures (WBN 600). The Circular Building complex was uncovered in 1958–1959 by a Sudanese mission and re-excavated recently by the archaeological expedition of the National Museum. The report presents the history of exploration of the complex, its results, and the finds retrieved from its vestiges. Discussion on the architecture, chronological setting and function of the building follows. The structure is interpreted as a shrine in an uncommon local architectural form. As an appendix to the report, finds from the 1958–1959 excavations that cannot be attributed to a specific structure at the site are included.

Počet stran: 128

Rok vydání: 2019

Místo vydání: Praha

Nakladatel/nakladatelé: Národní muzeum

Vazba: váz.